دامپزشکی - روان شناسی - ادبی
 

عکس گاو

 

Typical cow

 

اولین تصویر از عقبه به نحوه ی اتصال پستان - مفصل خرگوشی- رباطمیانی و نحوهی قرارگیری سم دقت کنید

گاو شیری

 

در مورد این یکی که نمایشگاه خصوصیات شیرواریه به خط پشتی - نحوه ی قرار گیری پستان - رگ های پستانی-ظرافت پا و گردن توجه بیشتری بفرمایید

نمایشگاه خصوصیات شیرواری

 

اینم یه گاو گوشتی تمیز

گوشت خالص

 

این ها هم شیری و هلشتاین هستند فکر کنم خشک کردنشون

گاو خشک

 

قد رو نگاه

 

ابنم نژاد براون سوئیس

خط پشتی به صافی خط کش

 

 Ironbark

 

brown cow

 

شارولز

این هم نژاد شارولز فرانسه با دوره ی بلوغ بلند مدت و ضریب تبدیل کم مناسب برای پرورش جهت استحصال گوشت

ویکی پدیا

درازشاخ تگزاس (به انگلیسی: Texas Longhorn) نوعی گاو است.
زیستگاه این نوع احشام در تگزاس است و بخاطر شاخهای فوقالعاده بلندشان، این نوع گاو سمبل بزرگ‌ترین دانشگاه تگزاس، یعنی دانشگاه تگزاس در آستین می باشند.نژاد درازشاخ نژادی مقاوم است. شنا می کند، از گاوهای دیگر هوش زیادتری دارد، غذای خود را می یابد، به تنهایی میتواند در برف و گرمای بیابانها زندگی کرده و مسافت های زیادی را بدون آب بپیماید.

 

ssistandam.blogfa.com/ 

 پیکره لاجوردی گاوسیستانی یافته شده در شهر سوخته سیستان باقدمت سه هزارساله